شما اینجا هستید: Home
 
 

تغییر آدرس سایت معاونت

ایمیل پرینت

آدرس سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس student.aut.ac.ir تغییر کرد.

همچنین آدرس پرتال دانشجویی و سامانه رزرو غذا به آدرس زیر تغییر کرده است:

http://student.aut.ac.ir/portal