شما اینجا هستید: Home
 
 

برگزاري سمينار تزريق گاز

ایمیل پرینت

برگزاري سمينار تزريق گاز توسط انجمن علمي نفت دانشگاه اميركبير     

سمينار تزريق گاز درتاريخ 17/11/88 توسط انجمن علمي نفت دانشگاه اميركبير با ارائه مهندس مطهري و همكاري بسيج تندگويان برگزار مي شود.