شما اینجا هستید: Home
 
 

ديدار مسئولان دانشگاه اميرکبير با معاون رئيس جمهور

ایمیل پرینت

ديدار مسئولان دانشگاه صنعتي امير کبير با معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

مسئولان دانشگاه صنعتي اميرکبير با دکتر نسرين سلطان خواه معاون علمي و فناوري رييس جمهور ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي امير کبير: در اين نشست ابتدا، دکتر عليرضا رهايي رييس دانشگاه گزارشی از عملکرد چهارساله آموزشی، پژوهشی دانشگاه ارائه کرد و گفت:
در صورت حمايت معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ایجاد فضای لازم جهت طرح‌های فنی که نیاز به تخصص‌های مختلف دارد توسط دانشگاه‌های پژوهش محور مانند دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب راه اندازي آزمايشگاه مرکزي که تمام رشته هاي فني و مهندسي بتوانند از آن استفاده کنند، هستيم . وي گفت: بررسي آلودگي هواي تهران، شبکه سراسري فرهنگي کشور، ایجاد یک مرکز زلزله‌شناسی و میز لرزه جامع طرح‌های مهم اين دانشگاه مي‌باشد که با حمايت مالي معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مي توان اين طرحها را اجرايي نمود. دکتر رهايي در ادامه به تجاري سازي طرحهاي به اتمام رسيده در مرکز رشد اين دانشگاه اشاره کرد و گفت : اين مرکز با کمبود فضاي فيزيکي مواجه است که اميدواريم دراين زمينه نيز موردحمايت اين معاونت قرار گيريم. در ادامه اين نشست دکتر سلطان خواه با تاکيد بر نقش و جايگاه دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان دانشگاه پيشرو ، مادر و موفق گفت: درصورت ايجاد آزمايشگاه ميان دانشگاهي با رويکرد پيوند ظرفيت‌ها براي هم‌افزايي و بهره‌وري بيشتر در دانشگاهها، دانشگا ه صنعتي اميرکبير يکي از دانشگاه‌هاي مناسب جهت ساخت اين آزمايشگاه مي‌باشد. معاون علمي و فناوري رييس جمهور از آمادگي اين معاونت جهت حمايت از طرحهاي بزرگ و ملي خبرداد و گفت: دانشگاه صنعتي اميرکبير به‌عنوان دانشگاه مادر در زمينه فني و مهندسي مي تواند طرح‌هاي بزرگ و ملي را جايگزين طرح‌هاي کوچک که در قالب قانون يک درصدي شرکت‌هاي دولتي اجرا مي شود، نمايد. دکتر سلطان خواه تاکيد کرد: اين دانشگاه اگر در جهت اجراي طرح‌هايي در زمينه نانو فناوري حرکت کند از حمايت‌هاي اين معاونت در جهت تجهيز آزمايشگاه‌ها بهره‌مند خواهد شد . وي درخصوص ايجاد ارتباط و يک حلقه بين رشته مهندسي پزشکي و وزارت بهداشت گفت :با توجه به نوع فعاليت و قرابتي که بين رشته مهندسي پزشکي و رشته هاي وزارت بهداشت وجود دارد ، در صورت اجراي پروژه هاي مشترک مي‌توانند از حمايتهاي اين معاونت استفاده کنند . معاونت علمي و فناوري رييس جمهور خاطر نشان کرد : در صورت آمادگي نخبگان و دانش آموختگان داخلي و خارجي ما زمينه را براي تحصيل آنان در مقطع فرا دکتري فراهم مي‌کنيم . دکتر سلطان‌خواه در پايان با تاکيد بر پرداخت پژوهانه گفت: در صورت ارسال مشخصات دانشجويان دوره دکتري و تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، پژوهانه به دانشجويان دوره دکتري سریعاً پرداخت مي‌شود.