شما اینجا هستید: Home
 
 

تغییر آدرس سایت معاونت

ایمیل پرینت

آدرس سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس student.aut.ac.ir تغییر کرد.

همچنین پرتال دانشجویی و سامانه رزرو غذا نیز از همین پایگاه در دسترس می باشد.

ورود به پرتال دانشجویی