شما اینجا هستید: Home
 
 

آئین نامه تردد خوابگاه خواهران

ایمیل پرینت

 

ساعت تردد به خوابگاه های دخترانه دانشگاه امیر کبیر از ساعت 6 صبح لغایت 30/21 برای نیم سال اول و21 برای نیم سال دوم می باشد.

بند1- ساعت 30/21 الی 22 به عنوان تاخیر در نیم سال اول و 21 الی 30/21 به عنوان تاخیر در نیم سال دوم محسوب می گردد و لیست دانشجویانی که در این محدوده تاخیر نموداند توسط انتظامات ثبت شده و توسط مسئولین خوابگاه بررسی شده و در اختیار امور خواهران اداره امور خوابگاهها قرار می گیرد.
بند2- کارت( دانشجویی ، ملی وگواهینامه ) دانشجویانی که تاخیرشان بیش از نیم ساعت باشد توسط نگهبان اخذ شده و دانشجو موظف می باشد به امور خواهران مراجعه نموده و بر اساس جدول پیوست نسبت به گرفتن کارت خود اقدام نماید.
تبصره1- دانشجویان متاهلی که مدارک تاهل( کپی از تمام صفحات شناسنامه و عقد نامه) خود را قبلا به اداره امور خوابگاهها (واحد خواهران) تحویل داده اند می توانند حداکثر تا ساعت 30/22 به خوابگاه مراجعه نمایند.
تبصره 2- دانشجویان مقطع ارشد و دکتری که دارای کارت تردد معتبر می باشد می توانند مطابق زمان اعلام شده روی کارت بدون تحویل کارت به خوابگاه تردد نمایند.
تبصره 3- در صورتیکه دانشجویان همراه بستگان درجه اول ( پدر و مادر وخواهر ،برادر) باشند پس از ارائه کارت شناسایی معتبر بدون تحویل کارت می توانند به خوابگاه مراجعه کنند.
بند3- در صورت وجود شرایط اضطراری (بیماری و ...) مسئول خوابگاه به همراه دانشجو می تواند از خوابگاه خارج شود.

ردیف علت تاخیر موجه کردن تاخیر
1 اردوهای تفریحی- علمی و غیره دانشگاه
- ارائه نامه از طرف مسئولین و نهاد برگزار کننده اردو
2 برگشت از شهرستان محل سکونت - ارائه بلیط برگشت از شهرستان

- در صورت عدم ارائه بلیط تماس با منزل دانشجو
3 منزل اقوام در تهران - تماس با منزل دانشجو
4 مراسم های معتبر در داخل دانشگاه - تهیه لیست شرکت کنندگان و تائید آنان توسط مسئول خوابگاه و ارسال آن به امور خواهران اداره امور خوابگاهها
5 موارد متفرقه: خرید- شام- تئاتر – کلاسهای متفرقه- مراسم ها وغیره - تماس با منزل دانشجو

- این تاخیری هاجزء تاخیریهای غیر موجه می باشند و در صورت تکرار بیش از 2 بار در ماه با اخذ تعهد از دانشجو توسط اداره امور خوابگاهها همراه خواهد بود.